Predstečajna nagodba Konstruktora stigla na Trgovački sud u Splitu
Idi na vrh